Hour of Birth Template

Hour 时辰 /
Day Master 日干
12:00am - 1:00am 1:00am - 3:00am 3:00am - 5:00am 5:00am - 7:00am 7:00am - 9:00am 9:00am - 11:00am 11:00am - 1:00pm 1:00pm - 3:00pm 3:00pm - 5:00pm 5:00pm - 7:00pm 7:00pm - 9:00pm 9:00pm - 11:00pm 11:00pm - 12:00am


Jia
Or

Ji


Jia

Zi


Yi

Chou


Bing

Yin


Ding

Mao


Wu

Chen


Ji

Si


Geng

Wu


Xin

Wei


Ren

Shen


Gui

You


Jia

Qu


Yi

Hai


Bing

Zi


Yi
Or

Geng


Bing

Zi


Ding

Chou


Wu

Yin


Ji

Mao


Geng

Chen


Xin

Si


Ren

Wu


Gui

Wei


Jia

Shen


Yi

You


Bing

Qu


Ding

Hai


Wu

Zi


Bing
Or

Xin


Wu

Zi


Ji

Chou


Geng

Yin


Xin

Mao


Ren

Chen


Gui

Si


Jia

Wu


Yi

Wei


Bing

Shen


Ding

You


Wu

Qu


Ji

Hai


Geng

Zi


Ding
Or

Ren


Geng

Zi


Xin

Chou


Ren

Yin


Gui

Mao


Jia

Chen


Yi

Si


Bing

Wu


Ding

Wei


Wu

Shen


Ji

You


Geng

Qu


Xin

Hai


Ren

Zi


Wu
Or

Gui


Ren

Zi


Gui

Chou


Jia

Yin


Yi

Mao


Bing

Chen


Ding

Si


Wu

Wu


Ji

Wei


Geng

Shen


Xin

You


Ren

Qu


Gui

Hai


Jia

ZiTen Gods Template


Gui
Water

Ren
Water

Xin
Metal

Geng
Metal

Ji
Earth

Wu
Earth

Ding
Fire

Bing
Fire

Yi
Wood

Jia
Wood
天干
十神
日主
正印
Zheng
Yin
偏印
Pian
Yin
正官
Zheng
Guan
七杀
Qi
ha
正财
Zheng
Cai
偏财
Pian
Cai
伤官
Shang
Guan
食神
Shi
Shen
劫财
Jie
Cai
比肩
Bi
Jian

Jia
Wood
偏印
Pian
Yin
正印
Zheng
Yin
七杀
Qi
Sha
正官
Zheng
Guan
偏财
Pian
Cai
正财
Zheng
Cai
食神
Shi
Shen
伤官
Shang
Guan
比肩
Bi
Jian
劫财
Jie
Cai

Yi
Wood
正官
Zheng
Guan
七杀
Qi
Sha
正财
Zheng
Cai
偏财
Pian
Cai
伤官
Shang
Guan
食神
Shi
Shen
劫财
Jie
Cai
比肩
Bi
Jian
正印
Zheng
Yin
偏印
Pian
Yin

Bing
Fire
七杀
Qi
Sha
正官
Zheng
Guan
偏财
Pian
;Cai
正财
Zheng
Cai
食神
Shi
Shen
伤官
Shang
Guan
比肩
Bi
Jian
劫财
Jie
Cai
偏印
Pian
Yin
正印
Zheng
Yin

Ding
Fire
正财
Zheng
Cai
偏财
Pian
Cai
伤官
Shang
Guan
食神
Shi
Shen
劫财
Jie
Cai
比肩
Bi
Jian
正印
Zheng
Yin
偏印
Pian
Yin
正官
Zheng
Guan
七杀
Qi
Sha

Wu
Earth
偏财
Pian
Cai
正财
Zheng
Cai
食神
Shi
Shen
伤官
Shang
Guan
比肩
Bi
Jian
劫财
Jie
Cai
偏印
Pian
Yin
正印
Zheng
Yin
七杀
Qi
Sha
正官
Zheng
Guan

Ji
Earth
伤官
Shang
Guan
食神
Shi
Shen
劫财
Jie
Cai
比肩
Bi
Jian
正印
Zheng
Yin
偏印
Pian
Yin
正官
Zheng
Guan
七杀
Qi
Sha
正财
Zheng
Cai
偏财
Pian
;Cai

Geng
Metal
食神
Shi
Shen
伤官
Shang
Guan
比肩
Bi
Jian
劫财
Jie
Cai
偏印
Pian
Yin
正印
Zheng
Yin
七杀
Qi
Sha
正官
Zheng
Guan
偏财
Pian
Cai
正财
Zheng
Cai

Xin
Metal
劫财
Jie
Cai
比肩
Bi
Jian
正印
Zheng
Yin
偏印
Pian
Yin
正官
Zheng
Guan
七杀
Qi
Sha
正财
Zheng
Cai
偏财
Pian
Cai
伤官
Shang
Guan
食神
Shi
Shen

Ren
Water
比肩
Bi
Jian
劫财
Jie
Cai
偏印
Pian
Yin
正印
Zheng
Yin
七杀
Qi
Sha
正官
Zheng
Guan
偏财
Pian
Cai
正财
Zheng
Cai
食神
Shi
Shen
伤官
Shang
Guan

Gui
Water